Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje.

Souhlasím
0
0 Kč
Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Množství:
Celkem:
0
0 Kč
Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Množství:
Celkem:


Základy tradiční čínské medicíny

V dnešní době stále narůstá pragmatický způsob léčení, čímž stále více ztrácí na významu jeden důležitý aspekt čínské medicíny, totiž prevence. Dávno nejsou již ošetřováni jen zdraví, nýbrž přednostně nemocní lidé a všeobecné rady, jak vést život v harmonii a ve zdraví, hrají už jen podřadnou roli. Je to jeden z důvodů, proč i přes veškerou možnou technickou podporu v diagnostice západní medicíny narůstá počet pacientů v nemocnicích. Lidé chodí k lékaři pouze v případě onemocnění. Toto je princip západních metod léčby. Čínský prastarý systém léčby (TČM) je založený na celistvosti člověka jako součásti přírody. 

Stav dokonalého zdraví je velice těžko dosažitelný. Náš život se všemi jeho každodenními zátěžemi a změnami je naprogramován k onemocnění. Zdraví nám tedy jednoduše nepřipadne, nýbrž se k němu musíme dopracovat. Musíme se o něj starat sami, chtít se uzdravit, a tím i změnit vlastními silami své špatné návyky a hledat cestu ke zdraví. To vykazuje odpovídající množství možností léčení sebe samého. Kromě toho je důležité dbát a chápat spojitosti těla a ducha.

My, lidé na Západě, vycházíme spíše z toho, že zdraví je normální stav a občas nás postihne onemocnění, aniž bychom proti tomu mohli něco dělat nebo za to nesli spoluzodpovědnost. Je pro nás snazší vyhledat lékaře a pak jej shledat za naši nemoc zodpovědným. Na něm necháváme veškerou odpovědnost za naše uzdravení.
Pro zajímavost vám uvedu stupnici sedmi stupňů léčení, které praktikovali léčitelé a lékaři v Číně již před tisíci lety. První stupeň je považován za nejdůležitější a nejúčinnější, zatímco sedmý stupeň představuje poslední a nejhorší možnost léčebného ošetření. Všimněte si protikladu k západní školské medicíně, který známe u nás. To neznamená, že by byla západní metoda léčení špatná nebo nekvalitní. Naopak, metody léčby onemocnění jsou u nás na velmi vysoké úrovni. Ale posuďte sami, jak se smýšlí v našem západním světě a jak vnímali léčení staří mistři ve Východním světě. Stačí se jen na chvilku zastavit a vnímat poselství těchto velmi účinných metod, které se pomalu dostávají do naší západní kultury díky nadšencům, kteří metody TČM studovali v zahraničí a stále se je snaží propojovat do našeho systému.

1. stupeň – MEDITACE – meditační techniky a rozjímání. Cílem bylo přijímání sebe samého i života takového, jaký je. Znamenalo to vnímat vyšší zákonitosti vesmíru, význam duchovního postoje se všemi negativními i pozitivními stránkami. Pouze s duchovním postojem, pokorou můžeme dosáhnout plnohodnotného zdraví a můžeme se uzdravit.

2. stupeň – TECHNIKY DÝCHÁNÍ – k léčení se využívalo dýchání. Vědomé vnímání dýchání s propracovanými technikami mělo velký význam pro návrat zdraví. Organismus se očistil od negativity a aspekty života se objevily v jiném světle.

3. stupeň – VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POHYBY – vnitřními pohyby se rozumějí pohyby spojené s esencí života čchi. Jsou důležité pro přijímání čerstvé a odevzdávání použité čchi z těla, tedy pro rozpouštění blokád. Vnější pohyb je velmi důležitý pro svaly k udržení formy fyzického těla. Metody pohybu jsou velmi zásadní pro naše zdraví – čchi-kung, jóga, karate aj.

4. stupeň – SPRÁVNÁ STRAVA – jedná se o správné použití potravin, které nám dopomohou předcházet potížím, a také je odstraňovat. Strava má být mnohostranná, vyvážená a přizpůsobená dané osobě. Ostatní stupně léčení může velmi vhodně podpořit. Jedná se o umění správného použití a kombinování koření, bylin a vhodných základních potravin.

5. stupeň – MASÁŽE a KOUPELE – v tomto případě se jedná o velmi odborné masáže a metody koupelí, které mají za úkol odhalit blokády v těle, blokády energií. Pomocí učení o využití meridiánů, akupresury a akupunkturních bodů se zjišťují zdravotní problémy a technikami masáží a koupelemi se ulevuje od bolesti těla i ducha.

6. stupeň – AKUPUNKTURA A MOXOVÁNÍ – až zde přebírá terapeut nebo lékař zodpovědnost za pacienta, kdy využívá léčebných metod pomocí tradiční čínské medicíny. Terapeut musí být odborně vyškolený. Pomocí těchto metod léčení sleduje svého klienta až do jeho vyléčení. Nicméně pacient musí s terapeutem spolupracovat a některá doporučení i sám doma praktikovat.

7. stupeň – CHIRURGIE – jde o poslední a nejhorší možnost ze všech výše uvedených terapií. V tomto případě zasahuje výlučně lékař a zásahy způsobují přímo změny v těle. V té době byla chirurgie na zcela jiné úrovni než nyní. TČM není metodou chirurgickou. V tomto ohledu je západní medicína na vyspělé úrovni, s vynikajícími výsledky léčby, především akutních stavů.

Pokud porovnáme západní a tradiční východní metody léčby, jedná se o úplně jiný pohled na zdraví. Je proto důležité uvědomit si tyto rozdíly ve vnímání člověka z pohledu zdraví. Proto se naše metody „přírodních podpůrných prostředků“ v rámci našeho oboru energetické aromaterapie zabývají prevencí, pochopením systému našeho života jako možnosti zachování a upevnění zdraví a hledání cesty k duchovnímu, k lepšímu životu.

Naše aromaterapie pěti elementů https://www.tomexo.cz/produkty/detska-aromaterapie.htm je sestavená pro terapeutickou pomoc nejen pro děti, ale i pro nás dospělé, jelikož jsme si dětstvím prošli a jsme s touto dlouhou životní etapou spojeni pupeční šňůrou. V každém z nás zanechala nesmazatelné stopy rodinného zázemí, výchovy, školního prostředí i kamarádských vztahů. Dětství je jednou z nejdůležitějších částí našeho života, neboť staví základy pro dospívání a čas dospělosti. Proto je velmi významné pro nás rodiče, abychom chápali některé důležité souvislosti, které život nabízí především po psychologické stránce, která se významně otiskuje do fyzického těla.