Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje.

Souhlasím
0
0 Kč
Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Množství:
Celkem:
0
0 Kč
Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Množství:
Celkem:


O ČAKRÁCH - energetický systém našeho těla

Nyní si vysvětlíme jejich vzájemné propojení. Meridiány jsou energetickým transferovým systémem a čakry jsou energetickými stanicemi, které systém meridiánů vyživují. Každá hlavní čakra v lidském těle je centrem vířící energie a je umístěná na jednom ze sedmi bodů, které se nacházejí podél páteře od její spodní části až k vrcholku hlavy. Čakry mají energeticky zakódovanou paměť, stejně jako neurony. Lékaři s touto energetickou pamětí, která je paralelní s nervovou pamětí, nepracují, jelikož je neviditelná a neuchopitelná. Nicméně dávní lékaři, léčitelé i šamani s ní pracují už od nepaměti. Je tedy podstatné, abychom ji i my, kteří se zajímáme i o jiné stránky, než je pouze fyzické tělo, pochopili a přijali jako nedílnou součást našich životů.

Každá zkušenost nebo emocionálně významná událost zanechává stopu v energiích čaker. Je v nich zapsán náš život, historie, překážky, které nám brání v růstu. Jsou v nich zachyceny tendence k nemocem a touhy duše. Čakry mají vliv i na fyziologii těla. Svými energiemi obklopují orgány v jejich blízkosti a ovlivňují tak jejich zdraví. Propojenost mezi meridiány a čakrami je významná, a pokud vykazuje meridián blokaci, pak prvotní příčinou je vždy nedostatečnost energie nebo nadmíra energie příslušné čakry, která navazuje na danou meridiánovou soustavu.

Názvy jednotlivých čaker jsou: kořenová, sakrární (děložní), solar plexus, srdeční, hrdelní, čakra podvěsku mozkového (třetí oko) a korunní (pineální) čakra. Je patrné, že nerovnováha v energiích čaker ovlivňuje naše zdraví. Právě nerovnováha umí předpovědět dopředu, že nastupuje onemocnění, které se ještě nemusí projevovat ve fyzickém těle.
Protože v čakrách jsou odraženy naše zkušenosti, často mohou odhalit, jak historie a minulost člověka souvisí s jeho současnými příznaky. Pomocí čištění čaker, které jsou stále uzavřené v energiích minulých potíží, můžeme otevřít cestu k hlubšímu léčení chronických nebo skrytých zdravotních potíží, které se nedaří odstranit klasickou medicínou.

KOŘENOVÁ ČAKRA (1. ČAKRA) -SEBEUVĚDOMĚNÍ
Kořenová čakra leží na spodní straně páteře a její energie se pohybují směrem k přední straně těla, obíhají okolo pánve a vagíny u žen a okolo penisu a varlat u mužů. Směrem nahoru po těle je nositelem životní síly a směrem dolů podél nohou poskytuje podporu. Kořenová čakra je přijímačem silných energií Země. Jsou v ní uloženy první životní zkušenosti a zážitky člověka. Je zde zakódován nejen materiál z minulých životů a z dětství, ale také vzpomínky našich předků – možná traumata, která se přenáší již po několik generací. I když traumatické zážitky našich rodičů nebo prarodičů nejsou zakódovány v naší DNA, jejich emocionální stopa se ukládá do jemnohmotných energií.
Kořenová čakra dokáže vzbudit pocit bezpečí a uzemnění, takže se ostatní lidé cítí ve vaší společnosti fyzicky v bezpečí. Tato energie může být mostem mezi vášněmi dvou lidí, nebo může vyjadřovat hrozbu, nepřátelství a agresi. Toto propojení s ostatními je základní. Tato čakra je důležitá pro náš vstup do života a pro naše přežití.

SAKRÁRNÍ/DĚLOŽNÍ ČAKRA (2. ČAKRA) SEBEÚCTA
Druhá čakra pokračuje od horní strany pánevní kosti k pupíku. Zahrnuje tenké a tlusté střevo – orgány, které přijímají živiny z potravy, vytváří nové buňky a odstraňují nepotřebný materiál. Tato čakra vyživuje orgány, které se podílejí na stvoření dítěte – dělohu, vaječníky a vejcovody.
Děloha je základem druhé čakry. Tato čakra v sobě obsahuje čistotu, štěstí a krásno, které se pak přenáší na plod lásky dvou lidí. Zde je ukotvena část nás samých – hravost, nevinnost, dobrotivost nebo štědrost. Pokud je první čakra důležitá pro přežití těla, na úrovni druhé čakry duše obklopuje tělo, poskytuje domov. Druhá čakra je řízena vírou a důvěrou. Spojujeme ji s uměleckými vlohami. Je spíše dětská, organická, časově neomezená, nevinná, důvěřivá a svobodná. Jako naše děti. Proto je období dětství tak důležité pro naše zdraví a duševní vývoj v dospělosti. Traumatizovaná dětská duše je postižena právě v této druhé čakře, a pokud není léčena, předávají se tyto otisky do další generace tohoto jedince.

ČAKRA SOLAR PLEXUS (3. ČAKRA) - VLASTNÍ HODNOTA
Třetí čakra zahrnuje oblast mezi pupíkem a žebry, zasahuje tak do více orgánů než kterákoli jiná čakra. Na pravé straně vyživuje játra a žlučník, na levé straně slezinu, žaludek a slinivku. Uprostřed směrem nahoru se nachází bránice a vzadu dole jsou vyživovány ledviny a adrenální žíly. Každý z těchto orgánů má mnoho dalších a složitých úkolů.
Pokud potřebujeme věcem porozumět, musíme se posunout od druhé ke třetí čakře.
Ta obsahuje energie, které udržují identitu jedince. Osobní ego, uvědomění si toho, kým jsme a kým nejsme. Naše identita je tvořena také naší rodinou a kulturou, ve které žijeme. Okolní svět hluboce ovlivňuje třetí čakru. Jsou zde zakódovaná rodičovská poselství, společenská očekávání, neustálý boj mezi „kým jsem, kým chci být a kým bych měl být podle druhých“. Tyto konflikty se začínají objevovat už ve škole. Čistá a nevinná energie druhé čakry je smršťována, ničena a znovu přetvářena okolním světem. Mezi druhou a třetí čakrou existuje energetický systém, který se nazývá pásový průtok. Pásový průtok se nachází okolo pasu a může se chovat jako silná zeď, která odděluje ostatní čakry od přirozené spontánnosti, důvěry a víry druhé čakry. V tomto případě se může člověk utápět v sebenenávisti, frustraci. Touto tíží jsou zatíženy především děti v dospívání, kdy ještě nerozumí světu dospělých a jsou stále ve stádiu, kdy si tvoří svoji identitu. Jakmile se otevře spojení mezi druhou a třetí čakrou, energie začne proudit, vynoří se vědomí o skutečném, laskavějším já a sebe nenávist i sebepohrdání se v tomto vědomí pomalu ztratí.

SRDEČNÍ ČAKRA (4. ČAKRA) - LÁSKA K SOBĚ
V poli srdeční čakry se nachází srdce, osrdečník, brzlík a plíce.
Tato čakra je kalichem radosti i smutku, a musí být chráněna. Tento úkol plní osrdečník. Je to svalový obal, který obklopuje srdce a chrání jej. Srdce je jediný orgán v těle, který se nedokáže ochránit sám. Každý orgán má svůj vlastní obranný systém, ale srdce, jakožto původce nezištné lásky, pumpuje živoucí tekutinu do všech částí těla. Je stvořeno pro lásku, nikoli pro boj. Pokud máme vyvinutou srdeční čakru, vidíme, slyšíme a cítíme ostatní lidi díky filtrům ve své srdeční čakře a rozhodujeme se na základě její láskyplné povahy. Tato energie se pohybuje směrem ven, k ostatním lidem, zvířatům a rostlinám, a hledá spojení na úrovni srdce. Toto duševní propojení je velmi důležité pro všechny zúčastněné. Kde žije láskyplný člověk, zvíře v jeho blízkosti je zdravé a klidné a jeho zahrada vzkvétá do krásy. Člověk s dominantní srdeční čakrou je ovládán spíše srdcem než hlavou, reaguje více na pocity než na myšlenky a spíše na lásku než na logiku. Takových lidí je velmi málo. Převládají bohužel lidé, kteří se neumí vciťovat, nebo jejich cit a láska jsou zničeny již v počátku jejich života, v dětství.

KOMUNIKAČNÍ/ HRDELNÍ ČAKRA (5. ČAKRA) - SEBEVYJÁDŘENÍ – SVATÝ GRÁL MEZI ČAKRAMI
V oblasti hrdelní čakry se nachází štítná žláza, jejíž hormony řídí metabolismus. Tak jak štítná žláza metabolizuje potravu a syntetizuje ji, aby mohla stavět a udržovat naše fyzické tělo, energie páté čakry metabolizuje energie a syntetizuje je, aby pomáhaly celého systému stavět a udržovat energetické tělo.
Tato čakra obsahuje všechny informace ze všech ostatních čaker. Energie spodních čaker se pohybují směrem nahoru skrz hrdelní čakru až k hlavě, zatímco energie čakry třetího oka a korunní čakry se pohybují směrem dolů skrz hrdelní čakru k trupu těla. V poli páté čakry se „metabolizují“ všechny tyto energie a informace. Jsou rozděleny na části a zase sestaveny tak, aby odrážely naše jedinečné vyjadřování v tomto světě. Zda se umíme, nebo neumíme obhájit, „prodat“. Naší mluvou a vyjadřováním vynášíme na povrch naši povahu, smýšlení, citovost, barvitost mluvy. Zde cítíme charisma osoby, které je vyzařováno na povrch díky jeho kultivovanosti obsažené v páté čakře.

TŘETÍ OKO/ČAKRA PODVĚSKU MOZKOVÉHO (6. ČAKRA) - ODPOVĚDNOST SÁM ZA SEBE
V oblasti šesté čakry se nachází oči, uši, podvěsek mozkový a mozek (mimo jeho nejhornější část). Díky tomu, že zasahuje do většiny mozku, je tato čakra také centrem myšlení, abstrakce a smyslového vnímání. Západní lidé nemají tuto energii plně vyvinutou, jelikož je u nich tato čakra přehlcena a zavalena myšlenkami. Šestá čakra může zablokovat sedmou čakru a znečistit ji množstvím mlhavé duševní energie. Z tohoto důvodu je u západních obyvatel vyšší výskyt duševních onemocnění než u jiných kultur. Pro šestou čakru je devastující, pokud se stane nástrojem žárlivosti, strachu, chamtivosti nebo mocenských intrik, které se mohou odkrývat ve třetí čakře jako nenasytné ego.
Díky energiím šesté čakry můžeme překročit hranice naší běžné identity pomocí získání přístupu k psychické rovině, která překračuje dimenze času a prostoru. Umožňuje telepatickou komunikaci, jasnozřivost a nastavuje naše vnímání na jemné, andělské energie, které nás mohou varovat před nebezpečím a které nelze vnímat pěti základními smysly.

KORUNNÍ /PINEÁLNÍ ČAKRA (7. ČAKRA) - VĚDOMÍ SÁM SEBE
Tato čakra je mimo naše běžné chápání. Propojujeme se s ní díky meditacím, kde nacházíme jednotu s kosmem a své spojení s duchovní říší. Pokud je vyvinutá a otevřená, je s ostatními čakrami v harmonii. Potom můžeme prožívat zážitky, které jsou spojeny s mystickým propojením s každým a se vším v přírodě. Vycítíme vyšší smysl všech problémů světa a také naší vlastní cesty života. Poznáváme, že všechny věci mají svůj rytmus, nastavení a svůj důvod. Zde zažíváme opravdový klid, mír a harmonii. Je to poznání, ze kterého se nechce odejít.
Lidem v západních kulturách, jejichž korunní čakra je otevřená, se spíše podávají léky na psychiku než pomoc, která by jim pomohla najít rovnováhu a lépe se uzemnit. Uzemnění pochází z nejspodnějších tří čaker. Pokud mají lidé silnou pouze sedmou čakru, jsou mimo realitu života. Prožívají setkávání s jinými říšemi, jako by ztratili spojení s naším světem a touto realitou. Zabývají se mnohdy pouze meditací a blahem, nikoli běžnými záležitostmi našeho světa, což je pro ně i pro okolí zničující. Meditace, modlitby a rituály jsou dobrými způsoby, jak otevřít sedmou čakru a prohloubit své vědomí o duchovním spojení s kosmem. Jde tedy o energetickou práci. Nicméně je nutné se pak opět vrátit do reálného světa a pomoci mu k vyšším hodnotám, které můžeme zažít v této rovině.