Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje.

Souhlasím
0
0 Kč
Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Množství:
Celkem:
0
0 Kč
Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Množství:
Celkem:


Čtveřici základních elementů tvoří VODA, OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH

Člověk ve svém živlu aneb živly jsou základem života na Zemi

Možná si v běžném životě neuvědomujeme, jakou geniální alchymií je náš život. Koupeme se v záři ohnivého slunce, stojíme nohama na zemi, dýcháme vzduch, a pokud máme žízeň, napijeme se pramenité vody. Ve dne jsme plni života a v noci spíme. A hle! Hned narážíme na dualitu: noc a den, světlo a tma, teplo a zima. Člověk i přes svou technologickou „vyspělost“ zůstává vydán na milost živlům, neboť je stejně jako všechno ostatní na Zemi součástí živé přírody.
Pouze příroda umí sjednotit všechny věci a řídí i jejich individuální přirozenost podle jasných pravidel.
To, co se děje v přírodě, se také odráží v nás samých nejen z pohledu fyzického, ale i duševního a duchovního aspektu. Je však málo lidí, kteří se o tyto zákonitosti přírody zajímají a umí se vcítit do její duše.
Dovolte mi, abych vám alespoň ve stručnosti některá tajemství přírody odkryla. Budu věřit, že se na zákony přírody a její neskutečné dary budete dívat s úctou a jiným vhledem než na jakousi nezáživnou zeleň a kamení.


ŽIVLY
Čtveřici základních elementů tvoří
VODA, OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH.

Jsou to základní živly, je to přírodní systém, který byl dán naší Zemi. Byl mnoho miliónů let tvořen a přetvářen až do dnešní podoby. Díky živlům můžeme na této planetě žít. Jsou navzájem propojené, na sobě závislé a stále v pohybu. Tento systém je zastřešen v neviditelném duchu přírody – ÉTERU, který zastřešuje všechny živly a udržuje je v pohybu.

Pokud se živel vzbouří, člověk je proti této síle bezmocný.

Voda – tsunami, povodně
Oheň – sopečná činnost, požáry
Země – pohyby tektonických desek, zemětřesení
Vzduch – bouře, hurikány

Čtveřici základních elementů symbolizují trojúhelníky.

Vzhůru mířící trojúhelník představuje
stoupající OHEŇ a VZDUCH.

Klesající trojúhelníkové symboly
symbolizují VODU a ZEM.

Oheň a voda jsou tzv. čisté živly (prapůvodní živly), které byly u zrození, proto se nazývají
otcem a matkou.
Trojúhelníky vzduchu a země jsou protnuty úsečkou, což naznačuje relativně mírnější stoupání, popřípadě klesání. Jsou to „děti“ svých rodičů – čisté energie VODY (matky) a OHNĚ (otce).

Všechny čtyři živly tvoří ÉTER (rodina), neviditelná formace prostupující všechny živly. Teprve ona dává životu „život“. Tyto elementy jsou archetypální formy, které předcházejí jakémukoli projevu hmoty, a nesmíme je tedy zaměňovat s chemickými prvky ani s běžnými látkami či procesy, s nimiž mají společné názvy.

Středověký aristotelský přístup spočíval na vlastnostech tepla, chladu, sucha a vlhka, spojením těchto dvou vlastností vzniká čtveřice elementů.

OHEŇ Teplý a suchý Pohyb energie jde vzhůru
VZDUCH Teplý a vlhký Pohyb energie jde vzhůru
VODA Chladná a vlhká Pohyb energie jde dolů
ZEMĚ Chladná a suchá Pohyb energie jde dolů

Každý živel má tedy návaznost na na dva další (s nimi má jednu společnou vlastnost) a jeden, jenž je neslučitelným protikladem. Ani jeden element nesmí stagnovat. Všechny elementy jsou navzájem v pohybu a veškerá rotace všech živlů je zároveň v rotaci Země kolem Slunce, jejíž rychlost je závratná. Země se otáčí nejen kolem své osy (24 hodin), ale zároveň kolem Slunce (365 dní). Tím je zaručeno, že je vše v pohybu, což je základ života. Z našeho pohledu však tento pohyb nevnímáme, je to neviditelná část našeho proměnlivého života, vyjádřená energií éteru. Je to síla, která vše ovládá, propojuje a proměňuje každou sekundou našeho života.

Jak už bylo zmíněno, každý z živlů sdílí společné vlastnosti s dvěma dalšími. Přináší to dynamiku, která umožňuje cyklické transformace v rámci hmoty. Například Oheň je z elementů nejtěkavější, Země nejstabilnější.
Voda může být buď aktivní (potok, déšť – vždy padající dolů), nebo pasivní (rybník, kaluž). Oheň je nestálý, může být buď aktivní (stoupá vzhůru), nebo pasivní (doutnající).
Oheň a Vzduch jsou mužskými elementy, Voda a Země jsou živly ženské polarity. (Čeština má pro tyto výrazy správná zájmena: Ten oheň, Ten vzduch, Ta voda, Ta země.)
Podle prastaré kosmologie povstalo z elementů jako první nebe se zvířetníkovým souhvězdím a poté vzniklo sedm planet čili „poutníků“. Každá planeta má specifické vlastnosti, které svým určitým způsobem souzní se vším na Zemi. Planety řídí veškeré naše fungování, a to na všech úrovních.
Řídí život rostlin, živočichů i náš.

Princip živlů je pevně zakotven v našem rodě. Všechny orgány jsou důležité pro kvalitu naší krve.

Voda (matka) a Oheň (otec) jsou považovány za základní čisté elementy, které tvoří nový život. A to buď dceru - zemi, nebo syna - vzduch. Propojením otce a matky vzniká v lůně matčině nový život, který je obklopen slanou plodovou vodou. V prenatálním stádiu je pro dítě nejdůležitější psychický stav matky, neboť přes ni vnímá veškeré její emoce, vazby a její životní nastavení. Otec je v této fázi tak trochu v ústraní, ale jeho role je nepostradatelná nejen v životě dítěte, ale i v prenatálním stádiu vývoje plodu.
Připomeňme si tuto symboliku na obrázku rostlinné říše. Rostlinka, která má vyrůst, potřebuje ke svému budoucímu růstu nejdříve teplo (slunce) a vodu. (Semínko může vzejít i bez půdy, pokud má dostatek vody, která je dostatečně teplá.) Semínko vložené do půdy nevidí sluneční paprsky, ale pokud cítí sílu slunce a vody, začíná kořenit. Rodí se rostlinka, která i přes svoji křehkost dokáže vzejít i za těžkých podmínek. Vypraví se za svým životem, aby mohla dýchat.
Začíná její nový život, kdy v zemi zanechává své kořeny (země), rozvíjí své listy (vzduch). Pokud má dostatek vláhy, roste za sluncem díky své lodyze nebo kmeni (voda). Jak dospívá, tvoří květy a ve své dospělosti plody (oheň). Pouze za přítomnosti těchto živlů vyroste zdravá rostlinka se zdravou „páteří“. A tak je to i s našimi dětmi. Pouze kompaktní a celistvá rodina má blahodárný vliv na rozvoj duše dítěte, které může zažívat harmonii, štěstí a zdraví a přenášet je do další generace.
Velmi významné role zde zanechávají a sehrávají předchozí generace; v neviditelném propojení éteru rodu se staví generace nová.
Tento princip v sobě nosí v rostlinné říši semeno, které buď vzklíčí a další pokolení je zabezpečeno, nebo nevzklíčí, a tím se budoucí linie pokolení zastaví.


Základní elementy mají významnou symboliku i v našem fyzickém těle:
Element VODY ovlivňuje fungování ledvin. Ledviny jsou symbolikou vztahů, které řešíme v rámci své rodiny a svých vztahů.
Element OHNĚ symbolizuje čistotu krve, má vliv na naše srdce, které je spojnicí mezi láskou a úctou v rodině.
Element VZDUCHU ovlivňuje naše plíce a má vliv na naše svobodné vnímání.
Element ZEMĚ ovlivňuje naše kosti, kostní dřeň, kde se rodí nová krev. Má vliv na náš domov, kořeny a zázemí, které potřebujeme pro klidný život.
Všechny tyto orgány jsou umístěny pod hrudním košem, který je oproti jiným orgánům střeží jako oko v hlavě. Všechny orgány zastupující základní živly jsou duální, v principu YIN povahy a skládají se ze dvou částí, které tvoří celek:
VODA – dvě ledviny, OHEŇ – dvě komory srdce, ZEMĚ – dvě žebra, ve kterých jsou orgány uložené, VZDUCH – dvě plíce. Pokud se pozastavíte nad touto genialitou přírody, žádný jiný orgán není pod hrudním košem umístěn. Všechny vnitřní orgány mají dualitu v jiném orgánu (viz učení tradiční čínské medicíny). Všechny orgány mají významný vliv a energetický otisk pro naše správné psychické rozpoložení a tělesné fungování. Pouze elementární orgány svoji dualitu nosí v sobě.

DUCHOVNÍ ASPEKT ŽIVLŮ
Živly mají v sobě zanesený duchovní aspekt
našeho života:
a) otisk zplození (oheň),
b) otisk genetický (voda),
c) otisk kosmický (vzduch),
d) otisk porodu (země)
= to vše formuje život plodu (éter), jeho životní nastavení, zdraví, štěstí a další kontinuitu v jeho „momentálním“ životě na Zemi. Po zpracování určitých zkoušek se všechny jeho otisky přenastaví pro jeho další inkarnaci, pro jeho další pokračování v budoucí fázi života.

ŽIVLOVÁ AROMATERAPIE aneb aromaterapie pro život
Živlová aromaterapie jako nové pojetí aromaterapie sahá až do symboliky stvoření na Zemi. Elementárně ovlivňuje naše bytí a je spojena se základy našich životních lekcí, které se pak následně zrcadlí v energetice orgánů (elementy) a v jemnohmotné energetice čaker.

Všechny tyto energetické kolekce vůní jsou vzájemně propojeny a mohou se kombinovat bez jakýchkoli vedlejších účinků. Naopak propojením všech různých sfér energií obsažených v kompozicích čakrové, elementové, živlové i vílové se vytváří ojedinělá symbióza vůní, originální pro každého jedince. Daná kompozice pak může působit i do těch nejnitěrnějších energetických kapes, které je zapotřebí doplnit a zharmonizovat.

Kolekce živlové aromaterapie je postavena tak, aby posilovala základní elementární hodnoty vitální neboli životní energie, kterou v sobě nosíme od počátku našeho stvoření. Má vynikající terapeutické hodnoty. Je sestavena z čistých esenciálních olejů vysoké kvality zpracování, které byly připravovány kombinačně tak, aby ze sebe vydaly světlo, sílu, jemnost, klid a harmonii a aby výrazně posilovaly naši vnitřní životní vitální sílu.
Pokud se podíváme na vyobrazení symboliky jednotlivých čaker na našich aromaterapeutických výrobcích, vidíme detailní symboliku postav, kdy každá, i zdánlivá maličkost na obrázku má svůj hluboký význam. Z těchto hodnot lze vyčíst příběh člověka. Nápomocný může být i výklad pomocí našich terapeutických karet. Detailní symboliku významu esenciální kompozice nalezneme také v KIDS line aromaterapii (sestavené podle principu pěti elementů). Na přebalech jsou vyobrazeny dětské motivy, které vypovídají o dětské duši, psychických souvislostech z našeho raného dětství a našich vazbách na dětství prožité.
Živlová aromaterapie je vyjádřena jinými obrazci. Nejsou již konkrétní, jsou to „jakoby“ zrcadlově vytvořené symboly abstraktního charakteru.
Tuto kolekci jsem netvořila záměrně, ale byla mi dána do vínku bez řečí. Neumí „ o sobě“ tolik vyprávět jako výše zmíněné kolekce aromaterapie. Stačí ji jen vnímat duší a nechat působit.

Komu je určena živlová aromaterapie
Každý z nás se v některém svém životním, nebo dokonce ročním období cítí slaběji než v období jiném . Tato nerovnováha v nás může být ovlivněna psychickou zátěží nebo počasím. Váže se k slabému prvku naší povahy, nebo se projeví jako důsledek momentální životní situace.
Živlová aromaterapie je určena pro všechny z nás, kteří potřebujeme doplnit svoji energii živlů, a tím posílit kvalitu života. Vůně jsou sestaveny tak, aby posílily psychiku a zároveň doplnily nevyvážený nebo oslabený element v našich orgánech.
Obrázky na našich produktech vám pomohou s výběrem. Pocit, který vám daná mandala nabízí a který s vámi „souzní“, je ten, který je dobré doplnit. Je pochopitelné, že vůně, která je v živlové lahvičce uchována, by vám měla být příjemná a povzbuzující. Její esence má za úkol doplňovat prázdná nebo slabá energetická místa v organizmu, a tím zvýšit vaši psychickou odolnost. Automaticky dojde k posílení imunitního systému, který je strážcem vašeho těla.

O symbolice stvoření
S úvahami o čtyřech živlech jako o věčných základech neboli prvcích, z nichž se skládá prazáklad světa, se setkáváme již ve starověku. Lidé již od nepaměti vědí, že čtyři základní živly – oheň, voda, vzduch a země jsou základními podmínkami života na Zemi. Bez nich by byl život nemyslitelný.
Počet čtyři není náhodný, ale odpovídá čtyřem světovým stranám a ročním obdobím a provází nás také v povaze člověka.
Ke čtveřici živlů náleží živel éter neboli „pátá esence“, která v sobě nese všechny předchozí hodnoty. O pěti živlech se hovoří také v budhismu, kde se pátý živel nazývá Akaša (duch) nebo v japonské verzi „prázdný prostor“. Je to vše ve všem.
Základní životní procesy jsou tedy v neustálém toku a mísení. Vše je v pohybu, aby se život na Zemi mohl udržet a byl schopen proměnit se v mnoho životních forem. Voda se působením ohně mění v páru, tedy vzduch. Vzduch dokáže zesíleným tlakem zkapalnit, voda se zemí utvoří bažinu, která může vyschnout v poušť. Zrnko písku může být neseno větrem. Platí přírodní zákon, že žádný ze základních živlů není možné lidským přičiněním nikdy překonat, a je zapotřebí velkého respektu jak před ohněm, vodou, větrem, ale i zemí. Před velkými apokalypsami jsme jako lidé stále nicotní.
To samé platí i v případě našich vnitřních živlů, které v sobě máme. Jejich energie je zanesena v našich orgánech a přenáší se do naší psychiky.
Symbolika živlů nám ukazuje na životní elementární zákonitosti nejen v přírodě, ale zároveň je důležitá pro pochopení fungování našeho života jako principu bytí. Pochopení těchto základních přírodních pochodů, které nejsme schopni nikterak změnit, pouze je přijmout, nám může zásadně pomoci při hledání souvislostí našich životních událostí a údělů.

Živly v našem fyzickém těle
Živly: éterický vzdušný prostor, plynný vzduch, zářivý oheň, tekutá voda a pevná zem. Z těchto pěti živlů a jejich vlastností se skládají všechny viditelné i neviditelné látky, každá hmota a vše živé. Z toho vyplývá, že v každém člověku se zrcadlí kosmos sám.
U člověka jsou přítomny a vnímány všechny živly v neustálém pohybu, v propojení, které udržuje v rovnováze životní sílu – pránu.
Oheň: Vytváří v těle teplo a je spojován s trávením a látkovou přeměnou.
Voda: Tělo je složeno převážně z vody. Nejdůležitější prostředky transportu v těle, krev a lymfa, jsou tekuté.
Vzduch: Přichází s dechem do těla. Správné dýchání (přijímání vzduchu do plic) výrazně ovlivňuje nejen fyzické, ale i duševní zdraví.
Země: Tento živel je spojován se všemi pevnými substancemi (svaly, kosti, kůže, šlachy).
Éter: Tento živel převládá v orgánech dutých a v meziprostorech těla, např. v žaludku, vnitřnostech, cévách a v plících. Prolíná všechny útroby (trojohřívač).

Dualita živlů a jejich hlavní význam

OHEŇ A VODA
Oheň je symbolem Otce a je aktivní povahy. Ten vytváří pasivní protějšek – vodu, která je Matkou nebo také přírodou. Jejich působením vzniká vzduch jako symbol Syna. Sloučením všech tří přichází země jako Dcera, symbol konečného stavu věcí. Pouze dcera však může zapustit další kořeny pro příští generace, naši budoucnost. Tento konec se pak transformuje do jiné kvality –
koloběh začíná nanovo.
Oheň a voda jsou považovány za prvky základní. Jejich energie je čistá, silná a nepoddajná. Pocházejí z hlubin vesmíru, potažmo z hlubin osobnosti a souvisejí s morálním založením člověka. Jsou našimi stvořiteli – jako matka a otec.
Oheň a voda – živly, které jsou naprosto odlišné, avšak nemohou být bez sebe.

VZDUCH A ZEMĚ
Vzduch a země jsou nazývány prvky odvozenými. Jejich energie již není čistá, nýbrž je složena z určitého poměru živlů ohně a vody. Pocházejí z kombinace osobnostních vlivů a vlivů okolí, a proto je můžeme chápat jako ovlivnitelné a méně stálé.
Vzduch se se zemí nikdy neshodne: ona mu staví do cesty překážky v podobě skal, zdí a domů a on ji postupně, pomalinku rozrušuje, když její prachové částečky ulamuje a odnáší do dálky. To už tak mezi sourozenci někdy bývá. Vedou spolu ustavičný svár, tak jako voda a oheň. Přesto všichni tvoří jednu velkou rodinu, éter.
Nic není věčné, ani země, ani voda, ani oheň, ani vzduch. Je jen věčná hra jejich proměn v nekončících kruzích života.